HEALTH PLUS

Kızının Doğurganlığı, Verimli Yaşam Ömrü, Buzağılama Kolaylığı, Ölü Doğumlar ve Somatik Hücre Puanı gibi sağlık özelliklerine öncelik veren üreticiler, Alta'nın HealthPlus programını çok takdir ediyor. Oluşturulan Alta sağlık indeksi, yönetim özelliklerine odaklanır, böylece uzun ömürlü ve sorunsuz inekler için genetik seçimi basitleştirir.