Alta BEEF

Çok ırklı besi boğalarımızın her biri doğurganlık, buzağılama kolaylığı, kesim değeri ve büyüme performansı gibi talep edilen özelliklere göre seçilir.